Vi skal træne kommunikation i sundhedsvæsnet

Vi tror på, at mening skabes mellem mennesker og det er ikke bare det rigtige ordforråd, der skal til, men træning i at skabe mening mellem patient og sundhedspersonalet.

Flere penge til patientens nye rejse

Den uafhængige tænketank Mandag morgen har gennem det sidste år sat fokus på patientens rejse igennem sundhedsvæsenet, og har fornyligt d. 29. september 2014 afholdt en stort anlagt høring i København om kommunikationen mellem patient og system, med udgangspunkt i rapporten ”Patienternes nye rejse”. Regeringen har fulgt op med at bevilge 300 mio. kr. over 5 år til dette. Det er godt, rigtig godt!

At sætte patienten i centrum

Der skal snakkes, lyttes og inddrages, det kan vi alle sammen blive enige om er godt. Talrige undersøgelser viser endda, at det virker – at patienterne har en bedre oplevelse af deres sygdomsforløb, og at flere bliver raske hurtigere, og ofte mere effektivt. Så hvorfor er det så svært?

Hvad er god kommunikation?

Hvad er så problemet med dette nye fokus på netop kommunikationen mellem sundhedssystemet og patienterne? Problemet er, hvordan vi forstår god kommunikation. Det, at der findes forskellige udgangspunkter for, hvad god kommunikation er, kan skabe misforståelser, særligt hvis vi skal tale om at forbedre kommunikationen i vores sundhedsvæsen. Her skal der skelnes mellem det at meddele sig, og det at skabe mening.

Mening skabes mellem mennesker!

Vores forståelse af kommunikation er, at mening skabes mellem mennesker. Interaktionsteorien af GH Mead bryder grundlæggende med sender-receiver modellen. Her forstås mening, som en række af kontinuerlige interaktioner mellem mennesker, hvor ingen kan kontrollere meningsskabelsen, men alle bidrager til den. Man kan lidt forsimplet sige – at man aldrig ved, hvad man har sagt, før man har modtaget den andens reaktion.

Ups!

Hvad er det så der sker, når kommunikationen glipper mellem sundhedsvæsen og patient? Vi tror det sker, fordi begge parter prøver at meddele sig, men at der ikke nødvendigvis skabes mening. Det er natuligt, at sundhedspersonalet har mere viden om sygdomme end patienten. Patienten kender til gengæld sig selv og kan mærke symptomerne. Den ulige relation mellem patient og behandler gør det ikke nemmere, tvært imod bliver det faktisk bare sværere at skabe mening. Der har alt for længe været fokus på at meddele sig, i stedet for at skabe mening. Og det er ikke kun et vilkår for sundhedsvæsenet. Det har også løbende været et tema for mange andre at vores primære samfundstjenester, Skat, Jobcentre mm. hvor der er også er talrige eksempler på konflikter mellem at meddele sig centralt, og den mening der skabes lokalt.

Hvad gør vi så?

Mandag morgen påpeger, at uddannelsesinstitutionerne bør spille en vigtig rolle i ”revolutionen af de sundhedsprofessionelles faglighed”, og vi er meget enige! Og her tænker vi ikke kun på den tekniske faglighed, det er også evnen til at skabe mening.

Træning, træning og atter træning!

Meningsskabelsen skal trænes, trænes og atter trænes. Men det kan man ikke med patienterne. De er jo syge og nogle gange alvorligt syge, og det åbner ikke umiddelbart op for eksperimenter med kommunikation og meningsskabelse. Derfor skal der etableres ”træningsbaner”, hvor de sundhedsprofessionelle kan træne. Det sker allerede nu flere steder, men det bør blive en integreret del af både praksis og uddannelse. Her er det oplagt at se på andre landes erfaringer. I Holland er det f.eks. en integreret del af uddannelsen, både på politiskolen og i sundhedsuddannelser, at bruge skuespillere til at træne denne kompetence i meningsdannelse. Både nye og erfarne professionelle i sundhedssystemet kan få udbytte af at træne deres kommunikative kundskaber

Vil du vide mere om kommunikationstræning?

Så er du velkommen til at kontakte mig!

Per Lykke Hansen
Skuespiller og Dramatiker
Actors in Business
Kochsgade 33 D, 3. sal
5000 Odense C

pl@dacapo.as
tlf: +45 22 110 114
mobil: +45 22 10 76 13